AMIF söker nya projekt

Funktionen för fonderna öppnar två separata utlysningar den 4 mars. En är konkurrerande och där är det möjligt för aktörer att ansöka om stöd för projekt inom asyl-, laglig migration och integration samt återvändandeområdet. Den andra utlysningen är en icke konkurrerande utlysning, riktad till Migrationsverket för projekt inom återvändandeområdet.

Två utlys­ningar öppnar den 4 mars

Den 4 mars öppnar funktionen för fonderna två utlysningar.

  • En är konkurrerande och där det är möjligt för aktörer att ansöka om stöd för projekt inom asyl-, laglig migration och integration samt återvändandeområdet.
  • Den andra utlysningen är en icke konkurrerande utlysning, riktad till Migrationsverket för projekt inom återvändandeområdet.

Projekt kan finansieras med 75% från AMIF. Utlysningarna är öppna fram till den 16 april respektive 8 maj 2024.

Utlysningstexter och länkar till Min ansökan finns här.