Den konkurrerande utlysningen är stängd – nu börjar gransk­ningen

Den 16 april stängde utlysningsfönstret för den konkurrerande utlysningen inom fondens tre specifika målområden. Det samlade beloppet som sökande har sökt medel för överstiger tillgängliga medel i utlysningen som är cirka 150 miljoner kronor.
Nu påbörjas arbetet med att granska de inkomna ansökningarna.

Ansökan

Processen från gransk­ning till beslut

I stora drag ser urvalsprocessen ut så här:

  • När utlysningen stängts påbörjas granskningen av de grundläggande förutsättningarna.
  • Nästa steg är att granska projektidén i ansökningarna.
  • Under granskningsprocessen kan begäran om kompletteringar komma att skickas ut till sökanden.
  • När granskning av projektidén är klar fattas besluten, därefter meddelas alla sökanden om ansökan godkänns eller avslås.

Besluten fattas efter sommaren

Du som ansökt om stöd kommer att få besked senast under september.

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se