En icke konkurrerande utlysning öppnar

Funktionen för fonderna öppnar en icke konkurrerande utlysning till Migrationsverket för projekt som avser förstudier inom programmets specifika mål asylområdet, projekt kan finansieras med 75% från AMIF. Utlysningen öppnar den 1 februari 2024 och stänger den 28 februari.

En icke konkurrerande utlysning öppnar för Migrationsverket

Det finns ca 2,3 MSEK i tillgängliga medel för förstudier som ska kunna ligga till grund för en framtida projektansökan i AMIF och Sveriges nationella program för 2021-2027.
Migrationsverket är en expertmyndighet som bedöms ha goda förutsättningar att bidra till stärkandet och utvecklandet av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Förstudierna ska resultera i en slutrapport.

Läs mer under ”Aktuell utlysning”

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen