EU-kommissionen öppnar utlysningar

EU

Utöver de utlysningar som fonden i Sverige anordnar årligen, har Europeiska kommissionen egna tematiska utlysningar inom Asyl-, migrations- och integrationsfondens områden. Där kan alla intressenter inom EU ansöka om medel för sina projekt.

Utlysning öppnar inom kort

Temat för EU-kommissionens stundande utlysning är ”Underåriga utan medföljande vuxen” och beloppet i utlysningen är 70 miljoner euro.

Som kommissionen informerat kommer utlysningen gälla för projekt inom målområde Asyl. Utlysningen riktar sig till länder som befinner sig i en pressad situation vad gäller mottagandet av ensamkommande barn.

Utlysningen kommer att öppnas senare i juni. Läs mer på EU-kommissionen utlyser medel.