Utlysningsplanen för 2023 är uppdaterad

Årets utlysningsplan är reviderad och en utlysning har tillkommit. Den vänder sig till aktörer inom migrationsområdet. Här söker vi projekt inom specifikt mål 1, Asylområdet som endast kommer att arbeta med personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller asylsökande från Ukraina.

Utlysningsplanen är preliminär och är beroende av tillgängliga medel vid det aktuella tillfället för utlysningen.

Ni hittar planen här.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta fonderna@migrationsverket.se