AMIF öppnar en utlysning för Migrationsverket

Det finns ca 90 MSEK i tillgängliga medel för projektet som ska bidra till något eller några av de övergripande resultaten som beskrivs inom specifikt mål 3, Återvändandeområdet i Sveriges nationella program för AMIF 2021-2027.

Migrationsverket är en expertmyndighet som bedöms ha goda förutsättningar att bidra till stärkandet av ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande.

För att mäta projektets resultat under projekttiden ska en eller flera programindikatorer inom det specifika målet användas, varav indikator O.3.4 Antalet inrättade platser i förvarsenheter, är en av de som ska användas.

Övriga planerade utlysningar hittar du här.