Förstudier för att bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik

Vill ni vara med och bidra till långsiktiga samhällsförändringar för en hållbar migrationspolitik med utgångspunkt i utmaningar som finns på lokal, regional eller nationell nivå?

Förstu­dier för fram­tida projekt

Nu finns möjlighet att ansöka om medel för förstudier. Förstudierna ska undersöka möjligheter till projekt som ska kunna ligga till grund för framtida projektansökningar till Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan kommuner, regioner, statliga myndigheter, ideella föreningar och stiftelser ansöka om medel för förstudier.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Asyl-, migrations- och integrationsfonden kan finansiera maximalt 75 procent av de totala kostnaderna för en förstudie. En förstudie kan pågå under 8 månader som längst och totalbudget kan vara högst 1 000 000 kr.

Läs mer om under aktuella utlysningar.

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

En person arbetar vid en dator