Samverkan i förändring

Den 9 november samlades omkring 180 personer från hela Sverige på Quality Hotel Globe i Stockholm när Funktionen för fonderna anordnade AMIF-dagen, en konferens för inspiration, nätverkande och samhällsutveckling.

Med fokus på hur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) genom sina projekt stöttar tredjelandsmedborgare och bidrar till samhällsutvecklingen samlades engagerade människor från hela Sverige för att dela erfarenheter, inspirera och nätverka. AMIF-dagen arrangerades för första gången och bjöd på en rad framträdanden med målet att placera in fondens arbete i dagens realiteter. Honnörsordet för dagen var samverkan - som svar på utmaningar i form av politiska beslut, pandemier och krig.

De poli­tiska ramarna bestämmer rikt­ningen

Therese Kraus, politiskt sakkunnig vid Justitiedepartementet, inledde förmiddagen med en genomgång av det aktuella politiska läget på migrationsområdet, varpå överdirektör Inga Thoresson Hallgren berättade om Migrationsverkets arbete för att omsätta politiken i verkligheten. Det första passet avslutades med att Anna Sjöberg, chef för Funktionen för fonderna, gav en återblick över fondens arbete från den stora flyktingströmmen 2015 fram till dagens situation.

AMIF-dagen

Therese Kraus, politiskt sakkunnig vid Justitiedepartementet

EU-medlen gör skillnad

Med de politiska ramarna satta ägnades resten av dagen åt presentationer av projekt som genomförs just nu med stöd av AMIF. Agendan var satt utifrån olika teman: Utanför Sverige, Första tiden i Sverige, Återvändande i samverkan, Innovation och utveckling och Integration och social delaktighet. Talarna kom från Migrationsverket, Sensus, Rädda barnen, Polisen, Röda korset, Strömsunds kommun, Delmi, Ronneby kommun och Västra Götalandsregionen.

AMIF-dagen

Återvändande i samverkan

Samverkan i en turbu­lent och utma­nade tid

Trots skilda mål och skilda medel, från traditionella integrationsprojekt till innovativa digitaliseringslösningar, från klassiska studiecirklar till digitala klassrum, hittade AMIF–dagens deltagare ändå varandra i en gemensam vilja att genom samverkan lösa sina uppdrag och hjälpa Sverige igenom utmaningar och behov i en rätt så turbulent tid.