Nya projekt är bevil­jade stöd

Beslut om stöd har fattats och nya projekt är beviljade finansiering under programområde 2021-2027.

Resultat konkurrerande utlysning 2022

Den andra omgången av konkurrerande utlysningar var öppen mellan 15 juni och 15 september 2022 och vände sig till aktörer inom migrations- och integrationsområdet. I utlysningen fanns 150 miljoner kronor tillgängliga med möjlighet till både 75 % och 90 % finansiering. Tre specifika mål i det nationella programmet var öppna: asylområdet, laglig migration och integration samt återvändandeområdet.

Utlysningen resulterade i sammanlagt 18 ansökningar om stöd och tillsammans motsvarade ansökningarna ett ansökt belopp om drygt 182 miljoner kronor. Projekt som beviljades stöd i utlysningen finns nedan. Projekten kommer att arbeta inom de tre områdena asyl, laglig migration och integration och återvändande.

Resultat icke-konkurrerande utlysning 2022

Under året 2022 har två icke-konkurrerande utlysningar genomförts. En utlysning riktade sig till Polismyndigheten och en till Ronneby kommun. I oktober fattade Migrationsverket beslut om stöd till Polismyndigheten och projektet ARLO II, som utgör en fortsättning av tidigare insatser med ambulerande återvändandesambandsmän i tredjeland.

Migrationsverket har också fattat beslut i en icke-konkurrerande utlysning som riktade sig till Ronneby kommun. Migrationsverket sökte en fortsättning på de tidigare projekten BIU-online och BIU-online 2.0. Det nya projektet som beviljades stöd är EMIN – Europeiska migrations och integrationsnätet och genomförs inom specifikt mål 2 Laglig migration och integration.

Alla projekt samlade på en sida

Här finns en sammanställning över beviljade projekt inom programperioden 2021-2027.