Utlysning för Kriminalvården

Den 5 oktober öppnar en utlysning av medel inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Den vänder sig enbart till projekt inom Kriminalvården.

En icke-konkurrerande utlysning

AMIF öppnar en icke-konkurrerande utlysning för Kriminalvården inom specifikt mål 3, Återvändande. Här söker vi projekt där Kriminalvårdens uppdrag sammanfaller med det nationella programmets mål.Utlysningen är öppen mellan den 5 oktober till den 6 november kl. 16:00.

Läs mer under ”Aktuell utlysning”

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen