Nya projekt är bevil­jade stöd

Den 16 april stängde fonden utlysningsfönstret för den konkurrerande utlysningen. Den riktade sig till aktörer på migrationsområdet och var öppen inom programmets samtliga mål.

Resultat konkurrerande utlysning våren 2024

Den konkurrerande utlysningen var öppen mellan den 4 mars och 16 april och vände sig till aktörer inom migrations-, integrations- och återvändandeområdet. I utlysningen fanns det cirka 150 miljoner kronor att fördela till nya projekt inom programmets samtliga målområden.

Bland de tolv stödmottagare som nu har beviljats medel för sina projekt finns statliga myndigheter, kommuner och regioner, dock ska merparten av projekten bedrivas av civilsamhällets organisationer.

Projekten återfinns inom fondens alla områden: fyra projekt ska arbeta med asylfrågor, sju projekt ska bedriva sin verksamhet inom integrationsområdet och ett projekt kommer att erbjuda stöd och främja ett hållbart återvändande.

Projekten startar under hösten och vintern.

Bevil­jade projekt samlade på en sida

Här finns en sammanställning över beviljade projekt inom programperioden 2021-2027.