Ny chef på funktionen för fonderna

Sedan den 1 januari är Anna Sjöberg ny avdelningschef för funktionen för fonderna på Migrationsverket.
Funktionen för fonderna har ansvar för EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) i Sverige. Den är en fristående funktion inom Migrationsverket och ligger direkt under generaldirektören.

Anna Sjöberg avdelningschef, Funktionen för fonderna

Anna Sjöberg avdelningschef, funktionen för fonderna

– En av de främsta anledningarna till att jag gillar att arbeta på fonderna är att man har ett eget och självständigt uppdrag: att förvalta medlen på bästa sätt. Inom ramen för det uppdraget har man ett stort eget mandat.

Innan jag gick in som tillförordnad avdelningschef i höstas var jag chef för en av fondernas två enheter och dessförinnan teamledare, berättar Anna.

Vad vill du satsa på som avdel­nings­chef?

– Vi har betydligt mer pengar i den här programperioden än i den förra, och det ställer nya krav på oss. Vi behöver vara tydliga med vilka resultat vi vill och ska uppnå med de projekt som finansieras. För att våra pengar ska nå så många som möjligt på ett effektivt sätt har vi sedan programperiodens start arbetat med att få till större samarbetsprojekt på integrationsområdet. Men vi ser också värdet av småskaliga lokala projekt och planerar utlysningar som ska passa även dessa.

Det är också viktigt att det inte är för administrativt tungt för en organisation att driva ett projekt. Det här är pengar som Sverige får tillbaka av EU och det är viktigt att de kommer till nytta. Vi arbetar därför med att förenkla rapportering och uppföljning, till exempel genom förenklade redovisningsalternativ.

Fondens mål är framtagna på EU-nivå och handlar bland annat om att asylprocessen ska vara rättssäker, att personer som kommer till Sverige ska integreras och om att främja ett hållbart återvändande.

Hur mycket pengar finns inom AMIF?

– EU:s fonder och program löper i sjuårsperioder och för den nuvarande perioden, som pågår från 2021 till 2027, finns det 240 miljoner euro avsatta för Sveriges räkning. Det innebär att vi kan bevilja projekt finansiering för så mycket pengar.

AMIF och Funk­tionen för fonderna

EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) finansierar projekt inom områdena asyl, migration, integration och återvändande. Funktionen för fonderna har ansvar för att förvalta AMIF i Sverige. Funktionen är en fristående funktion inom Migrationsverket och ligger direkt under generaldirektören. Funktionen leds av fondens avdelningschef och består av två enheter med totalt ett trettiotal medarbetare.

EU logotyp