Utlys­ningar öppna 1 mars–3 maj

Den 1 mars öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden flera utlysningar inom programperioden 2021–2027.

Fyra sepa­rata utlys­ningar öppnas

Konkur­re­rande utlys­ningar

  • En utlysning för projekt inom specifikt mål 1- Asylområdet och specifikt mål 3 - Återvändandeområdet. AMIF kan finansiera 75 % av projektets kostnader. Projekt kan börja tidigast 1 januari 2024 och pågå i tre år som längst.
  • En utlysning för projekt inom specifikt mål 1- Asylområdet som ska arbeta med personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv eller asylsökande från Ukraina. AMIF kan finansiera 75 % av projektets kostnader. Projekt kan börja tidigast 1 oktober 2023 och sluta senast 31 december 2024.
  • En utlysning inom specifikt mål 1 - Asylområdet och specifikt mål 3 - Återvändandeområdet. Notera att utlysningen endast gäller en viss typ av insatser som berättigar till 90 % finansiering från AMIF.

Icke konku­rre­rande utlys­ning

  • En icke-konkurrerande utlysning för Migrationsverket för projekt inom specifikt mål 1 - Asylområdet. AMIF kan finansiera 75 % av projektets kostnader. Projekt kan pågå i tre år som längst.

Läs mer om utlysningarna och ansök via Aktuella utlysningar

Du har väl inte missat att vi håller ett digitalt ansökningsseminarie den 9 mars?

Om ni har frågor om utlysningarna är ni välkomna att kontakta fonderna@migrationsverket.se

Sök medel inom rätt utlysning

I Min ansökan är det viktigt att lämna in ansökan inom ramen för rätt utlysning. Det betyder att projekt som hade kunnat ansöka om 75 % finansiering men ansökt om 90 % utan att uppfylla kraven för en högre medfinansieringsgrad kommer att avslås.