Projekt Barn i fokus visar på fina resultat

Under projektgenomförandet stöttar och rådger fonden sina projekt, men följer också deras utveckling och kontrollerar hur projekten uppfyller fondens beslut och EU regelverk. Detta görs genom fondens granskning av projektets redovisningar och kontroller på plats hos stödmottagare.

Barn i fokus - verksamhet i nio kommuner

Den 15 februari genomförde fonden en kontroll på plats hos projektet Barn i fokus. Projektet bedrivs av Rädda Barnens Riksförbund och har sin verksamhet i nio kommuner i landet. Kontrollen gick till Mottagningsskolan i Kalmar. På Mottagningsskolan går nyanlända barn i åtta veckor för att förbereda sig inför skolgång i den ordinarie skolan. Barnen har vanliga lektioner, och en dag i veckan har projektet olika utvecklande aktiviteter med barnen. Barnen är i olika åldrar, de alla är nyanlända och förbereder sig för sitt nya liv i Sverige.

Lisa Johansen, delprojektledare och Mahmoud Hindawi, projektanställd. Foto: Håkan Olsson

Lisa Johansen, delprojektledare och Mahmoud Hindawi, projektanställd. Foto: Håkan Olsson

Projektet hjälper barnen till trygghet

Fonden deltog i projektets aktiviteter och pratade med skolans lärare som bekräftade att projektets insatser är eftertraktade och hjälper barnen att integrera sig i det nya samhället.

– Vi ser hur glada de är efter våra aktiviteter. Vi hjälper dem att hitta nya vänner och förstå hur den nya skolgången fungerar, säger Lisa Johansen, delprojektledare.

– Vi ger barnen trygghet och får tillbaka förtroende och glädje, berättar Mahmoud Hindawi, aktivitetsansvarig.

Under kontrollen noterar fonden inga avsteg från beslutet om stöd till projektet Barn i fokus. Fonden bedömer att projektet utvecklas bra och det resultatet som levereras av delprojektet i Kalmar bidrar väl till AMIFs måluppfyllelse.

Här kan du läsa mer om Asyl-, migrations- och integrationsfondens pågående projekt.