Pågående granskning - planerade beslut

Den 4 maj stängde utlysningsfönstret för tre konkurrerande utlysningar och en icke-konkurrerande utlysning. Granskningarna av de inkomna ansökningarna pågår just nu för fullt.

Processen från gransk­ning till beslut

I stora drag ser processen ut så här:

  • När utlysningen stängts påbörjas granskningen av de grundläggande förutsättningarna.
  • Nästa steg är att granska projektidén i ansökningarna.
  • När granskning av projektidén är klar fattas besluten, därefter meddelas alla sökanden om ansökan godkänns eller avslås.

Besluten fattas i två omgångar

Planeringen för när beslut ska fattas ser lite olika ut för de olika utlysningarna.

Juli 2023:

  • Utlysning till Migrationsverket för projekt inom specifikt mål 1- Asylområdet
  • Utlysning för projekt inom specifikt mål 1- Asylområdet, skyddsbehövande från Ukraina

Oktober 2023 (senast)

  • Utlysning inom specifikt mål 1 - Asylområdet samt specifikt mål 3 - Återvändandeområdet för åtgärder som berättigar till 90% finansieringsgrad från AMIF.
  • Utlysning inom specifikt mål 1 - Asylområdet och specifikt mål 3 - Återvändandeområdet

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se