Flera utlysningar öppnar 18 september

Den 18 september öppnar Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) flera separata utlysningar inom den pågående programperioden.

Fem separata utlysningar öppnas

En konkurrerande utlysning

  • En konkurrerande utlysning för förstudier till kommuner, regioner, statliga myndigheter, ideella föreningar och stiftelser. Förstudien ska genomföras inom något av programmets målområden asyl, laglig migration och integration eller inom återvändandeområdet.

Flera icke-konkur­re­rande utlys­ningar

  • Två icke-konkurrerande utlysningar i form av driftstöd för Migrationsverket som kan finansieras inom asylområdet och återvändandeområdet.
  • En icke-konkurrerande utlysning för Polismyndigheten som kan finansieras i form av driftstöd inom återvändandeområdet.
  • En icke-konkurrerande utlysning för Migrationsverket för projekt inom programmets målområde asyl. Här söker vi projekt där Migrationsverkets myndighetsuppdrag sammanfaller med det nationella programmets mål.

Läs mer under ”Aktuell utlysning”

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen