EU-kommis­sionen på besök hos AMIF-projekt

Från generaldirektoratet för migration och inrikes frågor på EU-kommissionen deltog Eva Ryberg och Jules Morra nyligen i AMIF:s övervakningskommitté, ett möte som hålls två gånger per år. I samband med mötet genomfördes studiebesök hos ett par av fondens pågående projekt för att se hur EU­-medlen används i Sverige och för att hitta goda exempel som kan spridas vidare. Två pågående AMIF-projekt valdes ut.

EU-kommissionens representanter på besök hos Helhetslyftet

Jules Morra, Eva Ryberg, EU-kommissionen och Therese Ydrén, projektledare Helhetslyftet Foto: Therese Ydrén

Projekt Helhets­lyftet

Projektet Helhetslyftet drivs av Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltning och genomförs i 16 kommuner i Västra Götaland och Kungsbacka kommun i Halland med 30 partners från kommuner, vuxenutbildningar, folkhögskolor, naturbruksgymnasium och civilsamhällesorganisationer.

Språk och praktik

Det första studiebesöket var på Angereds gård där Angereds folkhögskola och Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen tillsammans erbjuder ett förberedande jobbspår mot trädgård och grönyteskötsel där praktisk svenska är en viktig del. Dagen inleddes med fika tillsammans med deltagarna och avslutades med att kommissionens representanter fick följa med ut på gården där deltagare tillsammans med lärarna inspekterade egentillverkade vindskydd till äppelträdens vinterförvaring och andra praktiska moment i utbildningen.

Projekt Helhetslyftet

Besök hos projekt Helhetslyftet Foto: projektet

Jobbspår och arbets­mark­nads­in­satser

Utöver insatser på folkhögskolor erbjuds bland annat förberedande jobbspår och arbetsmarknadsinsatser med språkstöd i kommuner. Ökad samverkan mellan kommunens olika enheter är en viktig del i Helhetslyftet och eftermiddagens studiebesök för kommissionens representanter var hos Partille kommun där man har omorganiserat verksamheten utifrån den danska BIP-metoden. Metoden flyttar fokus från individ till organisation och visar att handläggarens tilltro till individens förmåga är en av de viktigaste faktorerna för progression mot arbete. Projektet Helhetslyftet har stort fokus på bemötande och BIP-metoden implementeras brett i projektet. Under de tre år projektet kommer att pågå ska 2400 tredjelandsmedborgare ingå i insatser för att motverka arbetslöshet och öka känslan av delaktighet i samhället.

–Det var verkligen intressant att se hur projektet fungerar i praktiken och att träffa alla inblandade, säger Eva Ryberg om besöken.

Projekt Samhälls­in­tro­duk­tion för asyl­sö­kande

Projektet Samhällsintroduktion för asylsökande drivs av Migrationsverket. Projektet syftar till att asylsökande och personer med tillfälligt tillstånd ska få en ökad förståelse och kännedom om sin process, sina rättigheter och skyldigheter. Deltagarna ska också få ökad förståelse för svenska lagar, normer och värderingar, vilket i förlängningen ger bättre förutsättningar för dem att ta tillvara sina rättigheter i landet, samtidigt som det bidrar till ökad integration i samhället.

Kunskap, förstå­else och bättre förut­sätt­ningar

Projektet besöktes i Sundbyberg. Efter inledande information om projektets uppdrag, mål och resultat fick kommissionens representanter delta i ett pass av samhällsintroduktionen. Just den här dagen pågick samhällsintroduktion för engelskspråkiga asylsökande. Efter introduktionspasset fanns det möjlighet att ställa frågor både till projektets representanter på plats och till aktuell samhällsinformatör för dagen.
De var särskilt intresserade av själva innehållet i samhällsintroduktionen, vilket information de asylsökande får och hur de kan använda sig av informationen. Bland annat ställdes frågor om asylsökandes rätt till vård och Jules Morra kunde även dra paralleller till liknande projektinitiativ som han besökt i Belgien. Projektets arbete med kompetensutveckling av samhällsinformatörer berördes också särskilt. Sammanfattningsvis var de nöjda över ett intressant besök och projektet uppskattade möjligheten att sprida information om verksamheten till EU-kommissionen.

Samhällsintroduktion för asylsökande

Samhällsinformatör Charlotta Rensfeldt Foto:projektet