Lär känna AMIF:s projekt!

Vad arbetar AMIF-finansierade projekt med, och hur bidrar de till den svenska och internationella migrationspolitiken och samhällsnyttan? AMIF vill belysa de projekt vi finansierar så att fler kan ta del av det viktiga arbete som görs inom ramen för fonden!

Ny artikelserie

I vår nystartade artikelserie samlar vi resultat och glimtar av projektens vardag. Är du intresserad av att söka projektfinansiering eller vill du veta mer om det arbete som pågår? Sök inspiration och ta del av projektberättelserna.

Serien startar inom återvändandeområdet.

Europakarta