Handbok – nytt avsnitt publi­ce­rat

Under rubriken Handbok finns ytterligare ett avsnitt publicerat. Det beskriver hur ni genomför en ansökan om utbetalning. Avsnittet riktar sig till projekt som beviljats stöd från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) inom ramen för programperioden 2021–2027.

I det nya avsnittet Att ansöka om utbetalning finns information och vägledning kring hur en ansökan om utbetalning ska gå tillväga.

Behöver du stöd i en fråga och information saknas i handboken? Välkommen att kontakta: fonderna@migrationsverket.se