Logotyp för AMIF

Att ansöka om utbetalning

Under denna rubrik kommer ni att hitta information och vägledning hur rapporteringen av ert projekt inom programperioden 2021–2027 ska genomföras. Under hösten 2022 kommer mer information under de olika rubrikerna att tillkomma.

Ni ansöker om utbetalning via systemet Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En lägesrapport av projektgenomförandet samt ekonomisk redovisning ska lämnas in varje gång ni ansöker om utbetalning. Ifylld rapport bifogas som Word-fil i Min ansökan. Projektresultat avseende programindikatorer ska rapporteras in direkt i systemet medan projektresultat avseende projektindikatorer rapporteras in i lägesrapporten. När ni ska inkomma med en ansökan om utbetalning finns angivet i ert beslut om stöd.

Information är under framtagning

Information är under framtagning

Information är under framtagning

Information är under framtagning

Sidan senast uppdaterad: