Från ansökan till beslut – högre utbildning

Dessa sidor innehåller information om förstagångsansökan och förlängningsansökan av uppehållstillstånd för studerande vid högre utbildning. Informationen är riktad till dig som arbetar vid en anordnare av högre utbildning. Information om EU-medborgare och gästforskare hittar du under sidorna för privatpersoner.

En person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska studera i Sverige behöver i de flesta fall ansöka om uppehållstillstånd. Följande sidor innehåller information om hur ansökningsprocessen går till beroende på vad studenten ska studera i Sverige och vilket land hen kommer ifrån.

Informationen är riktad till dig som arbetar vid en anordnare av högre utbildning för att du ska veta vad som är viktigt för dig att tänka på i olika delar av processen, och för att du ska kunna förmedla detta till studenten vid behov. Informationen är uppdelad efter de olika stegen i ansökningsprocessen.

Information om övriga studerande hittar du på sidan för anordnare av övriga studier.

Anordnare av övriga studier

Mobi­li­tets­stu­dier – studenter antagna inom ett unions­pro­gram eller multi­la­te­ralt program i annat EU-land

Om en student med uppehållstillstånd i annat EU-land ska vistas i Sverige på grund av antagning inom ett unionsprogram eller ett multilateralt program, ska Migrationsverket underrättas om sådan rörlighet till Sverige. Migrationsverket har, efter det att anmälan lämnats in, 30 dagar på sig att ta ställning till om vi har några invändningar mot vistelse i Sverige. Även om beslut inte behöver fattas formellt behöver Migrationsverket göra en prövning av om villkoren är uppfyllda i varje ärende.

Studentens uppehållstillståndskort från annat EU-land kommer att vara märkt med programmets namn.

Underrättelse till Migrationsverket sker via en blankett.

Läs mer om mobilitetsstudier

Sidan senast uppdaterad: