Migrationsverket logotyp

Lagar och förord­ningar om utbildning

Lagar

Utlänningslagen (2005:716)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolelagen (1992:1434), HLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningslagen (2017:900)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förord­ningar

Förordningen (2010:543) om anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Utlänningsförordningen (2006:97)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktoranderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (studieredovisningsförordningen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskoleförordningen (1993:100), HFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgiftsförordningen (1992:191)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätts­liga ställ­nings­ta­ganden

SR 37/2019 Rättsligt ställningstagande angående med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR 15/2020 Rättsligt ställningstagande angående förlängning av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd när det finns ett gällande lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RS/004/2020 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR 14/2017 Rättslig kommentar angående vad som avses med synnerliga skäl med anledning av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2016:18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SR 38/2019 Rättsligt ställningstagande angående när och/eller arbetstillstånd som görs efter det att ett tidigare tillstånd upphört att gällalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RS/010/2020 Rättsligt ställningstagande om att höra barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-29

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?