Lagar och förord­ningar om utbildning

Lagar

Utlänningslagen (2005:716) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolelagen (1992:1434), HL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslagen (2017:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förord­ningar

Förordningen (2010:543) om anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Utlänningsförordningen (2006:97) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (studieredovisningsförordningen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskoleförordningen (1993:100), HF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgiftsförordningen (1992:191) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rätts­liga ställ­nings­ta­ganden

RS/084/2021 Rättsligt ställningstagande angående särskilda krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RS/083/2021 Rättsligt ställningstagande angående hantering av ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder och ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en utlänning som redan har uppehållstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RS/082/2021 Rättsligt ställningstagande angående hantering av ansökningar om fortsatt uppehållstillstånd m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RS/081/2021 Rättsligt ställningstagande angående försörjningskravet i 5 kap. 3 b § utlänningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RS/063/2021 Registrering av identitetsuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RS/057/2021 Överväganden vid bestämmande av längden på ett återreseförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RS/010/2020 Rättsligt ställningstagande om att höra barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RS/004/2020 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: