Ansök om ersätt­ning för mass­flyk­tingar – regioner

En region kan få ersättning för vissa kostnader för sjukvård till personer som har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Från 1 juli 2022 gäller det även de personer som har ansökt om men ännu inte beviljats sådant uppehållstillstånd.

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

Sidor som rör massflyktsdirektivet, inklusive dessa sidor om statlig ersättning, uppdateras löpande.

För mer information om vem som är massflykting, se sidan Personer kommuner och regioner kan få ersättning för.

Sidan senast uppdaterad: