Ersättning för hälsoundersökning av asylsökande

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en asylsökande.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersätt­ning

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en asylsökande. Det gäller de personer som vid tiden för hälsoundersökningen var registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem. Om personen är tagen i förvar gäller andra villkor, se sidan om ersättning för hälsoundersökning av personer som hålls i förvar.

Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och betalas ut en gång per person.

Scha­blon­be­lopp för hälso­un­der­sök­ningar

Scha­blon­be­lopp för 2021

  • 2 175 kronor för genomförd hälsoundersökning.

Scha­blon­be­lopp för 2020

  • 2 175 kronor för genomförd hälsoundersökning.

Kost­nader scha­blon­be­loppet ska täcka

Ersättningen ska täcka kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal. Den ska också täcka eventuella tolkkostnader i samband med undersökningen.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av kvartalet efter hälsoundersökningen. Du ansöker om ersättning via e-tjänsten för regioner.öppnas i nytt fönster

Om du inte kan nå e-tjänsten, kan du i stället fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för genomförd hälsoundersökning för asylsökande, nummer 44914PDF

Du lämnar in en ansökan för alla personer som genomgått en hälsoundersökning under kvartalet.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Att tänka på

Ersättningen betalas endast ut för en hälsoundersökning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan

Ändra konto för utbetalning

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-01