Ersätt­ning för hälso­un­der­sök­ning av asyl­sö­kande eller massflyktingar

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en asylsökande eller en person med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Från 1 juli 2022 gäller det även de personer som har ansökt om men ännu inte beviljats sådant uppehållstillstånd.

För mer information om vem som är massflykting, se sidan Personer kommuner och regioner kan få ersättning för.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersätt­ning

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en asylsökande eller massflykting. Det gäller de personer som vid tiden för hälsoundersökningen var registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem. Om personen är tagen i förvar gäller andra villkor, se sidan om ersättning för hälsoundersökning av personer som hålls i förvar.

Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och betalas ut en gång per person.

Scha­blon­be­lopp för hälso­un­der­sök­ningar

Scha­blon­be­lopp för 2023 och 2024

  • 2 175 kronor för genomförd hälsoundersökning.

Kost­nader scha­blon­be­loppet ska täcka

Ersättningen ska täcka kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal. Den ska också täcka eventuella tolkkostnader i samband med undersökningen.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av kvartalet efter hälsoundersökningen. Du ansöker om ersättning via e-tjänsten för regioner. Öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan nå e-tjänsten, kan du i stället fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för genomförd hälsoundersökning för asylsökande, blankett 44914 Pdf, 675.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du lämnar in en ansökan för alla personer som genomgått en hälsoundersökning under kvartalet.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Att tänka på

Ersättningen betalas endast ut för en hälsoundersökning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad regionen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: