Kontakt­upp­gifter för regioner – ansökan om statlig ersätt­ning

Migrationsverket handlägger ansökningar om statlig ersättning på olika orter i Sverige. Vart du ska skicka in din ansökan beror på om personen du ansöker om ersättning för är asylsökande, har uppehållstillstånd eller hålls i förvar.

Asylsökande med flera, dvs.

  • asylsökande, inklusive personer med uppehållstillstånd som bor i tillfälliga bostäder/eget boende
  • tillståndssökande personer
  • bevispersoner
  • personer som hålls i förvar.

Nyanlända personer som fått uppehållstillstånd och är bosatta i en kommun

Sidan senast uppdaterad: