Ansök om ersätt­ning för nyanlända med uppe­hålls­till­stånd – regi­oner

En region kan få ersättning för vissa kostnader för hälso- och sjukvård för nyanlända personer och deras anhöriga.

En region kan få ersättning för vissa kostnader för hälso- och sjukvård för nyanlända personer som beviljats ett uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring. För mer information om vem som är nyanländ se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med och vart du ska skicka in din ansökan.

En region kan dess­utom få ersätt­ning för de som

Sidan senast uppdaterad: