Ansök om ersätt­ning för kost­nader för hälso- och sjuk­vård till bevis­person

En region kan få ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård för en person som vistas här med stöd av en ansökan, eller ett beslut, om uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål, så kallad bevisperson.

Villkor för ersätt­ning

En region har rätt till ersättning för kostnaderna för all sjukvård till en person som vistas här med stöd av en ansökan om uppehållstillstånd, eller som har fått uppehållstillstånd, för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål.

Det är förundersökningsledaren som ansöker om uppehållstillstånd för personen. Om personen inte fått uppehållstillstånd ska det stå på kvittot om mottagen ansökan att personen har rätt att vara i Sverige under handläggningstiden.

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. Du ansöker genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård för bevispersoner, blankett 4522 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader från utgången av det (första) kvartal ansökan avser.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på

  • vilken slags kostnad regionen söker ersättning för, belopp samt för vilken tidsperiod.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad regionen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: