Frågor och svar om statlig ersätt­ning

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om statlig ersättning för regioner.

Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet

För frågor och svar om massflyktsdirektivet och personer som kommer från Ukraina hänvisar vi dig till sidan Information om massflyktsdirektivet.

 Generella frågor

Migrationsverket kan bevilja ersättning för hälso- och sjukvård för personer som hålls i förvar, som normalt även inkluderar vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.

För testning av covid-19 finns dock särskilda bestämmelser på grund av pandemi. Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) innebär att regionerna får ersättning från staten i särskild ordning för testning av covid-19 vid symptom eller provtagning som del av en smittspårning vid utbrott. Därför kan regionerna inte samtidigt söka ersättning från Migrationsverket.

Däremot kan regionerna som vanligt söka ersättning för hälso- och sjukvårdsinsatser som behövts i samband med behov av testning, till exempel ett sjuksköterskebesök.

Ökad nationell testning för covid-19, 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse mellan Staten och Sveriges kommuner och regioner om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättning för hälso- och sjukvård för personer som hålls i förvar

Regionen kan få olika ersättning för asylsökande, bevispersoner, personer som hålls i förvar samt nyanlända med uppehållstillstånd.

Läs mer om personer som kommuner och regi­oner kan få ersätt­ning för. Här finns information om respektive persongrupp

Läs mer om ersättningar regionen ansöker om eller får ersättning för utan ansökan. Här finns information om respektive persongrupp

Ersättning för asylsökande

Schablonersättning för hälso- och sjukvård samt tandvård

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård, men regionen väljer själv hur ersättningen fördelas inom regionen.

Läs mer om ersättning för asylsökande som betalas ut utan ansökan

 Hälsoundersökning

Nej, i e-tjänsten syns alla personer som befinner sig i en region och omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär inte att regionen kan få ersättning för alla. Det görs alltid en individuell prövning i respektive ansökan som skickas till Migrationsverket.

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av det kvartal som är närmast efter hälsoundersökningen. Exempelvis ska en ansökan som avser hälsoundersökning under kvartal 1 2020 ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 juni 2020.

Regionen kan via e-tjänsten för regioner skicka in ansökan i samband med att regionen rapporterar in att hälsoundersökningen har gjorts.

E-tjänst för regioner

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kalenderår då vårdkontakten avslutades. Exempelvis ska en ansökan som avser vård för 2020 ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 juni 2021.

Nej, att vården avser samma diagnos eller hälsotillstånd är en förutsättning av flera. Migrationsverket gör alltid en individuell prövning i varje ansökan som skickas in och några förhandsbesked kan aldrig ges.

Nej, i varje ärende görs en enskild bedömning. Vården måste utgöra en sammanhängande vårdkontakt för att kunna ersättas som kostnadskrävande vård.

En normal graviditet med fortlöpande kontakter utgör som regel inte en vårdkontakt utan flera.

Nej, Migrationsverket gör alltid en individuell prövning av varje ansökan som skickas in. Några förhandsbesked kan inte ges.

Ersättning för nyanlända med uppehållstillstånd

Hälsoundersökning

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från datum för hälsoundersökningen.

Regionen kan via e-tjänsten för regioner skicka in ansökan i samband med att regionen rapporterar in att hälsoundersökningen har gjorts.

E-tjänst för regioner

Hälso- och sjukvård (varaktig vård)

Ersättning för hälso- och sjukvård (varaktig vård) för nyanlända lämnas endast om regionens sammanlagda vårdkostnad för utlänningen uppgått till lägst 60 000 kronor under en 12-månadersperiod. Det underlättar och är till fördel, om regionen söker i 12-månadersperioder.

Läs mer om hälso- och sjukvård för nyanlända

Sidan senast uppdaterad: