Migrationsverket logotyp

Frågor och svar om statlig ersätt­ning

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om statlig ersättning.

 Generella frågor

Regionen kan få olika ersättning för asylsökande, tillståndssökande, bevispersoner, personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl, personer som hålls i förvar samt nyanlända med uppehållstillstånd.

Läs mer om personer som kommuner och regi­oner kan få ersätt­ning för. Här finns information om respektive persongrupp

Läs mer om ersättningar regionen ansöker om eller får ersättning för utan ansökan. Här finns information om respektive persongrupp

Ersättning för asylsökande

Schablonersättning för hälso- och sjukvård samt tandvård

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård, men regionen väljer själv hur ersättningen fördelas inom regionen.

Läs mer om ersättning för asylsökande som betalas ut utan ansökan

 Hälsoundersökning

Nej, i e-tjänsten syns alla personer som befinner sig i en region och omfattas av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det innebär inte att regionen kan få ersättning för alla. Det görs alltid en individuell prövning i respektive ansökan som skickas till Migrationsverket.

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av det kvartal som är närmast efter hälsoundersökningen. Exempelvis ska en ansökan som avser hälsoundersökning under kvartal 1 2020 ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 juni 2020.

Regionen kan via e-tjänsten för regioner skicka in ansökan i samband med att regionen rapporterar in att hälsoundersökningen har gjorts.

E-tjänst för regioner

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kalenderår då vårdkontakten avslutades. Exempelvis ska en ansökan som avser vård för 2019 ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 juni 2020.

Nej, att vården avser samma diagnos eller hälsotillstånd är en förutsättning av flera. Migrationsverket gör alltid en individuell prövning i varje ansökan som skickas in och några förhandsbesked kan aldrig ges.

Nej, i varje ärende görs en enskild bedömning. Vården måste utgöra en sammanhängande vårdkontakt för att kunna ersättas som kostnadskrävande vård.

En normal graviditet med fortlöpande kontakter utgör som regel inte en vårdkontakt utan flera.

Nej, Migrationsverket gör alltid en individuell prövning av varje ansökan som skickas in. Några förhandsbesked kan inte ges.

Ersättning för tillståndssökande

Regioner kan endast få ersättning för hälsoundersökningar som genomförts av smittskyddsskäl.

Läs mer om ersättning för hälsoundersökning av tillståndssökande

Läs mer om vem som är tillståndssökande på sidan Personer som kommuner och regi­oner kan få ersätt­ning för.

Ersättning för nyanlända med uppehållstillstånd

Hälsoundersökning

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från datum för hälsoundersökningen.

Regionen kan via e-tjänsten för regioner skicka in ansökan i samband med att regionen rapporterar in att hälsoundersökningen har gjorts.

E-tjänst för regioner

Hälso- och sjukvård (varaktig vård)

Ersättning för hälso- och sjukvård (varaktig vård) för nyanlända lämnas endast om regionens sammanlagda vårdkostnad för utlänningen uppgått till lägst 60 000 kronor under en 12-månadersperiod. Det underlättar och är till fördel, om regionen söker i 12-månadersperioder.

Läs mer om hälso- och sjukvård för nyanlända

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?