Ändra konto för utbe­tal­ning – regioner

En region kan ändra till vilket konto de vill ha sina utbetalningar.

Ändra utbe­tal­nings­konto och refe­renstexter via blan­kett

Via blanketten kan du ändra konton och referenstexter för ersättningar:

Begäran om att ändra utbetalningskonto, blankett 4506 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Lämna in ändringen före den tionde i månaden om du vill vara säker på att ert konto ska uppdateras till nästa utbetalning.

Om du vill veta vilken utbetalning som är kopplad till vilken ersättning finns det en förteckning som hjälper dig med detta:

Koder och klartext för statlig ersättning Pdf, 433.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: