Kontaktuppgifter – statlig ersättning för nyanlända personer

Det är enheten statlig ersättning nyanlända (SEN) som hanterar din ansökan om statlig ersättning.

Statlig ersättning nyanlända (SEN) tar även hand om frågor

  • om information om nyanlända personer i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande
  • om schabloniserade ersättningar som betalas ut utan ansökan för mottagande av nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga.

Skicka ansökan till oss

I första hand ska ansökan skickas in via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om ersättningen inte finns i e-tjänsten, eller om kommunen inte kan använda e-tjänsten, kan ansökan i stället skickas in till

Migrationsverket
Statlig ersättning nyanlända (SEN)
601 70 Norrköping

Ring oss

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00

Om du behöver nå en handläggare utöver telefontiden går det bra att mejla oss.

Mejla oss

statsbidragsfunktionen@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta i mejlet.

Vid frågor om information i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande eller om dygnsersättning för nyanlända ensamkommande barn och unga, mejla ensamkommandebarn-ensamkommandeunga@migrationsverket.se.

Sidan senast uppdaterad: