Ersätt­ning för hälso­un­der­sök­ning av person som hålls i förvar

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en person som hålls i förvar.

Villkor för ersätt­ning

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en person som hålls i förvar. Det gäller dock inte de som är placerade på kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. Personerna ska vid tiden för hälsoundersökningen vara registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem. Om personen inte hålls i förvar, se sidan Ersättning för hälsoundersökning av asylsökande.

Ersättning består av ett visst fastställt schablonbelopp och betalas ut en gång per person. Ersättning kan inte beviljas om personen redan genomfört en hälsoundersökning under tiden som asylsökande. Ersättning kan inte heller beviljas för folkbokförda personer.

Scha­blon­be­lopp för hälso­un­der­sök­ningar

Scha­blon­be­lopp för 2023 och 2024

  • 2 175 kronor för genomförd hälsoundersökning.

Kost­nader scha­blon­be­loppet ska täcka

Ersättningen ska täcka kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal. Den ska också täcka eventuella tolkkostnader i samband med undersökningen.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av kvartalet efter hälsoundersökningen. Du ansöker om ersättning i e-tjänsten för regioner.

E-tjänst för regioner

Om du inte kan nå e-tjänsten, kan du istället fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för genomförd hälsoundersökning för personer som hålls i förvar, blankett 4524 Pdf, 675.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du lämnar in en ansökan för alla personer som genomgått en hälsoundersökning under perioden (kvartalet) på samma blankett.

Skicka ansökan till Migrationsverkets enhet för statlig ersättning för asylsökande i Göteborg.

Information om kontakter och adresser

Att tänka på

Ersättningen betalas endast ut för en hälsoundersökning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Ersättningen betalas ut till samma konto som regionen angett för ersättning för asylsökande.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: