Kontrollera om en person med tillfälligt skydd har folkbokfört sig

Efter EUs beslut i juni om att massflyktsdirektivet kommer att förlängas, har personer med tillfälligt skydd börjat anmäla bosättning till Skatteverket. De som blir folkbokförda och får fullständigt personnummer omfattas inte längre av LMA. Det innebär även förändringar i rätten till statlig ersättning för regioner och apotek.

Nyheten är uppdaterad 11 juli

Alla personer med tillfälligt skydd har giltigt uppehållstillståndskort (UT-kort) till och med 4 mars 2025, där det anges att personen omfattas av LMA. Migrationsverket kan inte kräva att de som folkbokför sig begär nytt UT-kort. Däremot kan ett nytt UT-kort utfärdas om en person som folkbokfört sig ändå uppsöker Migrationsverket med begäran om ett nytt UT-kort. Det kommer i så fall att se likadant ut som för andra med uppehållstillstånd, det vill säga utan att individnummer (dossiernummer) anges eller någon hänvisning till att de omfattas av LMA.

För regioner och apotek kan det medföra problem om en person med tillfälligt skydd som folkbokför sig inte visar att han eller hon är folkbokförd, utan endast fortsätter visa upp ett UT-kort där det anges att personen omfattas av LMA.

I e-tjänsten för regioner (Melker) kan varje region se vilka som fortfarande omfattas av LMA. De som inte längre omfattas av LMA, finns inte heller kvar under fliken ”Asylsökande m.fl. i länet”. OBS! Informationen uppdateras endast en gång per dygn (på natten), vilket medför att det finns en dags fördröjning.

  • För de som folkbokfört sig gäller samma rättigheter till hälso- och sjukvård, inkl. läkemedel, som för andra folkbokförda i Sverige. Personnummer ska användas i dessa fall och recept förskrivs av sjukvården och hanteras på apotek på samma sätt som för övriga som omfattas av läkemedelsförmånerna på vanligt sätt. Regionen kan därmed även skicka e-recept på personnummer istället för födelsedatum och då ska det expedieras med vanlig förmån istället för subvention av Migrationsverket.
  • Apoteken kan för redan utskrivna recept där personnummer inte anges, behöva fråga en person som visar upp ett UT-kort som anger att de omfattas av LMA, om hen har folkbokfört sig och fått fullständigt personnummer. Apoteken kan kontrollera personnummer mot e-Hälsomyndighetens system Folk.
  • En region kan söka ersättning för vissa kostnader för hälso- och sjukvård även för nyanlända personer, det vill säga de som folkbokfört sig och inte längre omfattas av LMA.

För mer information, se

Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för

Ansök om ersätt­ning för nyanlända med uppe­hålls­till­stånd – regi­oner

Mer information om bosätt­ning och folk­bok­fö­ring för personer med till­fäl­ligt skydd, se överst på sidan Frågor och svar om bosättning