Migra­tions­verket förbe­reder för att personer med till­fäl­ligt skydd kan folkbokföra sig

När personer med tillfälligt skydd blivit folkbokförda omfattas de inte längre av LMA och skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. Det innebär att de tas emot i kommun som nyanlända.

Den 14 juni meddelade EU att massflyktsdirektivet kommer att förlängas. Förlängningen innebär att de personer som har haft uppehållstillstånd i två år får möjlighet att bli folkbokförda vilket betyder att de inte längre omfattas av LMA och skrivs ut ur mottagningssystemet.

För regionerna innebär det att de istället kan söka statlig ersättning för nyanlända.

Det rör sig initialt om cirka 20 000 personer som haft uppehållstillstånd i minst två år och med det får möjlighet att folkbokföra sig.

Det finns inget krav på att byta ut sitt uppehållstillståndskort i samband med folkbokföring vilket innebär att det kan förekomma personer som har blivit folkbokförda och utskrivna ur mottagningssystemet, men som ändå har kvar ett uppehållstillståndskort där det står att personen omfattas av LMA. Om en person idag inte har ett giltigt uppehållstillståndskort och ett nytt behöver produceras då kommer denna text inte att finnas med.

Statlig ersättning till regionerna

När en person med tillfälligt skydd folkbokför sig och inte längre omfattas av LMA, upphör regionens rätt till statlig ersättning enligt

Förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Istället gäller samma rätt till statlig ersättning för personer med tillfälligt skydd som folkbokförs som för alla andra nyanlända, enligt

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, 16 § Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om statlig ersättning