Tips till arbetsgivare

Är du arbetsgivare och ska rekrytera personer utanför EU? På den här sidan ger vi dig tips på vad som är särskilt viktigt att tänka på för att få en smidig och effektiv process med så kort handläggningstid som möjligt – för att du ska kunna få hit rätt kompetens i tid. Om du anställer högkvalificerad arbetskraft och Migrationsverket tar emot en komplett ansökan kan ärendet hanteras inom 30 dagar.

  • Säkerställ att personen du vill anställa har ett giltigt hemlandspass där personens namnteckning finns synlig.
  • Se till att det finns ett yttrande från facket gällande anställningen. Det är du som arbetsgivare som skickar information om anställningen till det berörda fackförbundet.
  • Teckna rätt försäkringar för den du vill anställa. Ett krav för arbetstillstånd är att det finns sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.
  • Säkerställ att personen du vill anställa ger korrekta uppgifter om sin bostad, i de fall det krävs. Det gäller vid förstagångsansökningar där det finns medföljande familj och i samtliga förlängningsansökningar där man samtidigt ansöker om permanent uppehållstillstånd.
  • Tänk på att personen du vill anställa måste slutföra sin del i e-tjänsten innan ansökan kan skickas in och registreras.

Behöver du hjälp inför din rekrytering? Välkommen att kontakta vår personal som är informatörer för arbetstillstånd!

Här hittar du kontaktformuläret

Sidan senast uppdaterad: