Viseringsfria arbetstagare kan få sina pass kontrollerade utan att besöka svenska ambassaden

I slutet av maj lanserar Migrationsverket en pilot för digital passkontroll. Den nya e-tjänsten kommer att förenkla ansökningsprocessen för studenter och arbetstagare från 22 viseringsfria länder och territorier.

Inom ett par dagar från webbansökan om arbetstillstånd skickar Migrationsverket ett erbjudande om digital passkontroll till personer som passar in i piloten. Personen som ansöker om arbetstillstånd har sen sju dagar på sig att ladda ner en app för att skanna sitt pass och dela sina digitala passuppgifter med Migrationsverket. Den korta svarstiden är viktig för att inte fördröja handläggningen.

Ombud måste skicka erbjudandet vidare

Erbjudande om digital passkontroll skickas till den som gjorde ansökan, men det är bara arbetstagaren och hens medsökande familjemedlemmar själva som kan dela sina passuppgifter med Migrationsverket. Om du är ett ombud med fullmakt att företräda arbetsgivaren och arbetstagaren genom hela ansökningsprocessen måste du skicka vidare mejlet med erbjudandet så snart som möjligt. Kontrollnumret för den ansökan som erbjudandet gäller framgår tydligt av mejlet.

Läs mer om den nya e-tjänsten för digital passkontroll