Om barnet får stanna i Sverige

Migrationsverket meddelar dig och den kommun som ansvarar för barnets boende när verket har fattat ett beslut om uppehållstillstånd. I meddelandet framgår datum för beslutet och från vilket datum som ansvaret för barnet går över till kommunen.

Om barnet får uppehållstillstånd kallas du och barnet till Migrationsverket för att få ta del av beslutet. När barnet har fått ett uppehållstillståndskort (ett bevis på att barnet har fått uppehållstillstånd), ska du och barnet kontakta Skatteverket för folkbokföring. En månad efter att barnet fick uppehållstillstånd skriver Migrationsverket ut barnet från verkets mottagningssystem.

Tillfälliga uppehållstillstånd

​Sedan 20 juli 2016 gäller en tillfällig lag som innebär att asylsökande som har rätt till skydd, vuxna såväl som barn, får tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige.

Ensamkommande barn som har sökt asyl senast 24 november 2015 (då regeringen la fram förslag till den nya lagen) och som beviljas ett uppehållstillstånd, får i de flesta fall permanent uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn som har sökt asyl efter 24 november 2015 och som beviljas ett uppehållstillstånd, kan i normalfall bara få tillfälliga uppehållstillstånd. Om barnet får uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande får han eller hon i de flesta fall ett tillstånd på 13 månader. Om barnet får uppehållstillstånd med status som flykting får han eller hon ett tillstånd på tre år.

Uppehållstillstånd på fel grund

Grunden för beslutet framgår av en så kallad klassningskodPDF. Om du, barnet och biträdet tillsammans anser att barnet fått uppehållstillstånd på fel grund (exempelvis särskilt ömmande omständigheter) kan ni överklaga beslutet. Grunden för beslutet kan bland annat påverka möjligheterna för föräldrar att senare få uppehållstillstånd på anknytning till barnet.

Dagersättning upphör

När Migrationsverket skriver ut barnet från mottagningssystemet så upphör barnets rätt till dagersättning och särskilt bidrag och barnets bankkort slutar att fungera. Det är därför viktigt att ni tar ut alla pengar på barnets konto innan barnet blir utskrivet. När ärendet är avslutat hos Migrationsverket tar kommunen över allt ansvar för barnet.

Särskild vårdnadshavare ersätter god man

När barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet bor väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. En särskilt förordnad vårdnadshavare ersätter dig som god man.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.