Om barnet får stanna i Sverige

Migrationsverket meddelar dig och den kommun som ansvarar för barnets boende när verket har fattat ett beslut om uppehållstillstånd. I meddelandet framgår datum för beslutet och från vilket datum som ansvaret för barnet går över till kommunen.

Om barnet får uppehållstillstånd kallas du och barnet till Migrationsverket för att få ta del av beslutet. När barnet har fått ett uppehållstillståndskort (ett bevis på att barnet har fått uppehållstillstånd), ska du och barnet kontakta Skatteverket för folkbokföring. En månad efter att barnet fick uppehållstillstånd skriver Migrationsverket ut barnet från verkets mottagningssystem.

Tidsbegränsade uppe­hålls­till­stånd

Alla asylsökande som har rätt till skydd, vuxna såväl som barn, får tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige.

Om barnet får uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande får han eller hon i de flesta fall ett tillstånd på 13 månader. Om barnet får uppehållstillstånd med status som flykting får han eller hon ett tillstånd på tre år.

Uppe­hålls­till­stånd på fel grund

Grunden för beslutet framgår av en så kallad klassningskod Pdf, 812.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Om du, barnet och biträdet tillsammans anser att barnet fått uppehållstillstånd på fel grund (exempelvis särskilt ömmande omständigheter) kan ni överklaga beslutet. Grunden för beslutet kan bland annat påverka möjligheterna för föräldrar att senare få uppehållstillstånd på anknytning till barnet.

Dager­sätt­ning upphör

När Migrationsverket skriver ut barnet från mottagningssystemet upphör barnets rätt till dagersättning och särskilt bidrag och barnets bankkort slutar att fungera. Det är därför viktigt att ni tar ut alla pengar på barnets konto innan barnet blir utskrivet. När ärendet är avslutat hos Migrationsverket tar kommunen över allt ansvar för barnet.

Särskild vård­nads­ha­vare ersätter god man

När barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet bor väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. En särskilt förordnad vårdnadshavare ersätter dig som god man.

Sidan senast uppdaterad: