Uppehållstillstånd för föräldrar och syskon

Om en förälder som är medborgare i ett land utanför EU vill flytta till Sverige för att bo med sitt barn som är under 18 år behöver han eller hon uppehållstillstånd. För att föräldern till ett ensamkommande barn ska kunna få uppehållstillstånd krävs det oftast att barnet ska ha fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl.

I de fall barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl kan föräldrar och eventuella syskon ansöka om att få återförenas med barnet i Sverige. För att Migrationsverket ska kunna pröva om föräldern har rätt till att flytta till Sverige ska barnet som bor i Sverige

  • vara ogift och under 18 år eller ha varit under 18 år när ansökan om skydd gjordes om ansökan om familjeåterförening görs inom tre månader efter att barnet har fått uppehållstillstånd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande
  • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensamt efter ankomsten till Sverige
  • ha fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande
  • inte ha blivit svensk medborgare.

Syskons anknytning prövas i första hand till föräldrarna (och inte till barnet) under förutsättning att föräldrarna får uppehållstillstånd här.

Till­fäl­liga uppe­hålls­till­stånd

Om barnet får uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande får han eller hon i de flesta fall ett tillstånd på 13 månader. Om barnet får uppehållstillstånd med status som flykting får han eller hon ett tillstånd på tre år.

Föräldrar som får uppehållstillstånd får tillstånd för samma tid som det skyddsbehövande barnet.

Viktigt att tänka på innan en ansökan görs

När en förälder ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sitt barn i Sverige görs en individuell prövning. I ärenden som rör barn tar Migrationsverket hänsyn till barnens rätt att återförenas med sina föräldrar. Därför undersöker  Migrationsverket barnets möjlighet att återförenas med föräldern i det land där föräldern befinner sig i. Det allra viktigaste är att familjen kan återförenas – inte var de återförenas.

Föräld­rarna ansöker om uppe­hålls­till­stånd

Föräldrarna kan ansöka om uppehållstillstånd via webben från deras hemland eller något annat land utanför Sverige där de bor. Föräldrarna kan även lämna in en ansökan om uppehållstillstånd till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat.

Barnet i Sverige kommer att få svara på ett antal frågor efter att barnets familjemedlem har lämnat in sin ansökan. Barnet kallas ibland till en muntlig intervju. Barnet kan även få frågor per brev eller mejl. Den utsedda vårdnadshavaren i Sverige ska vara med på intervjun.

Efter beslut

Det är ambassaden eller generalkonsulatet som meddelar barnets föräldrar om beslutet. Om de har fått ett uppehållstillstånd får de också ett uppehållstillståndskort av ambassaden. För att resa till Sverige behöver föräldrar och syskon både uppehållstillståndskort och giltiga pass.

Om Migrationsverket avslår ansökan kan föräldrarna överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då de fick beslutet. Information om hur de gör finns i beslutet.

Läs mer

Om hur föräldrar till ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd  

Om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: