Uppehållstillstånd för föräldrar och syskon

Om en förälder som är medborgare i ett land utanför EU vill flytta till Sverige för att bo med sitt barn som är under 18 år behöver han eller hon uppehållstillstånd. För att föräldern till ett ensamkommande barn ska kunna få uppehållstillstånd krävs det oftast att barnet ska ha fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl.

I de fall barnet har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl kan föräldrar och eventuella syskon ansöka om att få återförenas med barnet i Sverige. För att Migrationsverket ska kunna pröva ifall föräldern har rätt till att flytta till Sverige ska barnet som bor i Sverige:

  • vara ogift och under 18 år (om barnet har hunnit fylla 18 år under asylprocessen kan föräldrar och syskon ha rätt till uppehållstillstånd om ansökan görs inom tre månader från det att barnet beviljades asyl)
  • ha kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare eller lämnats ensamt efter ankomsten till Sverige
  • ha fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Syskons anknytning prövas i första hand till föräldrarna (och inte till barnet) under förutsättning att föräldrarna får uppehållstillstånd här.

Permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd

Barn som har sökt asyl senast 24 november 2015 får i de flesta fall permanent uppehållstillstånd.

Barn som har sökt asyl efter 24 november 2015 kommer att få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Om barnet får uppehållstillstånd med status som alternativt skyddsbehövande får han eller hon i de flesta fall ett tillstånd på 13 månader. Om barnet får uppehållstillstånd med status som flykting får han eller hon ett tillstånd på tre år.

Föräldrar som får uppehållstillstånd får tillstånd för samma tid som det skyddsbehövande barnet.

Viktigt att tänka på innan en ansökan görs

När en förälder ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sitt barn i Sverige görs en individuell prövning. I ärenden som rör barn tar Migrationsverket hänsyn till barnens rätt att återförenas med sina föräldrar. Därför undersöker  Migrationsverket barnets möjlighet att återförenas med föräldern i det land där föräldern befinner sig i. Det allra viktigaste är att familjen kan återförenas - inte var de återförenas.

Föräldrarna ansöker om uppehållstillstånd

Föräldrarna kan ansöka om uppehållstillstånd via webben från deras hemland eller något annat land utanför Sverige där de bor. Föräldrarna kan även lämna in en ansökan om uppehållstillstånd till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat.

Barnet i Sverige kommer att få svara på ett antal frågor efter att barnets familjemedlem har lämnat in sin ansökan. Oftast kallas barnet till en muntlig intervju, men ibland kan barnet i stället få frågor per brev eller e-post. Den utsedda vårdnadshavaren i Sverige ska vara med på intervjun.

Efter beslut

Det är ambassaden eller generalkonsulatet som meddelar barnets föräldrar om beslutet. Om de har fått ett uppehållstillstånd får de också ett uppehållstillståndskort av ambassaden. För att resa till Sverige behöver föräldrar och syskon både uppehållstillståndskort och giltiga pass.

Om Migrationsverket avslår ansökan kan föräldrarna överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då de fick beslutet. Information om hur de gör finns i beslutet.

Läs mer

Om hur föräldrar till ensamkommande barn ansöker om uppehållstillstånd  

Om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.