Den som har haft tillfälligt skydd i två år kan bli folkbokförd

EU har meddelat att massflyktsdirektivet ska förlängas med ytterligare ett år. Det betyder att personer som har haft tillfälligt skydd i två år kan bli folkbokförda i Sverige.

Personer som har haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i två år ska anmäla flytt till Sverige till Skatteverket. Barn utan vårdnadshavare kan göra sin flyttanmälan till Skatteverket själva om de har fyllt 16 år. För barn under 16 år ska god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare göra anmälan till Skatteverket. Skatteverket utreder identiteten och hur länge barnet har bott i Sverige, och beslutar om hen kan bli folkbokförd.

Rätt till mer stöd från samhället

När den skyddsbehövande har blivit folkbokförd och fått ett svenskt personnummer har hen inte längre rätt till hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Istället har hen samma rätt till hjälp från det svenska socialförsäkringssystemet som andra personer som bor i Sverige.

Läs mer om vad det innebär att vara folkbokförd och vilket stöd man kan ha rätt till. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så blir man folk­bok­förd

För att Skatteverket ska kunna folkbokföra en person behöver de veta vem hen är, var hen bor, hur familjen ser ut, och hur länge hen har haft uppehållstillstånd i Sverige.

När ni anmäler flytt till Sverige ska ni bland annat visa barnets uppehållstillståndskort och beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Bifoga de beslut ni har i anmälan. Om ni saknar något dokument ska ni berätta för Skatteverket när barnet fick sitt första uppehållstillstånd. Om Skatteverket behöver få uppgifterna bekräftade kan de kontakta Migrationsverket. Ni behöver därför inte kontakta Migrationsverket för att få ut nya kopior på barnets beslut.

Personer som är 16 år och äldre kan skicka in allt underlag digitalt om de har Freja eID.

Läs mer om vad som krävs för att bli folkbokförd och gör en anmälan på www.skatteverket.se/ukraine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.