Nyhetsarkiv för gode män och överförmyndare

  • Nytt sätt att delge beslut i asylä­renden från 1 mars

    Hittills har Migrationsverket meddelat (delgivit) beslut i asylärenden vid ett samtal på myndigheten. Nu ändras den rutinen. Från och med 1 mars kan den som sökt skydd i Sverige i stället få ta del av beslut i sitt ärende via ett utskick med post. I vissa fall kan det innebära att du som god man kommer att ta emot delgivningen.
  • Ansökan om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet öppen till 4 mars

    Alla som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2024 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd om de vill stanna i Sverige. Ansökan ska göras i en e-tjänst som är öppen mellan 29 januari och 4 mars.
  • Samhällsintroduktion för barn

    Migrationsverket har tagit fram en samhällsintroduktion för barn som sökt skydd i Sverige. Samhällsintroduktionen innehåller information om hur det går till att söka skydd, om barns rättigheter och livet i Sverige som kan vara bra för barn och unga att känna till i det nya landet.

Sidan senast uppdaterad: