Ansökan om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet öppen till 4 mars

Alla som har ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som slutar gälla 4 mars 2024 måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd om de vill stanna i Sverige. Ansökan ska göras i en e-tjänst som är öppen mellan 29 januari och 4 mars.

Under ansökningsperiodens första dag uppstod stort tryck på Migrationsverkets inloggningstjänst, vilket resulterade i att flera personer hade svårt att logga in och ansöka om förlängt skydd. Problemet är nu löst.

Barn kan söka själva

E-tjänsten är enkel att använda, det enda som behövs är en mejladress och ett mobiltelefonnummer för att skapa ett konto. Ansökan tar bara några minuter och det behövs inga bilagor eller passkopior.

Barn utan vårdnadshavare kan använda e-tjänsten själva, och god man behöver inte bekräfta ansökan. En ansökan kan omfatta flera familjemedlemmar, men barn kan bara vara medsökande till sina egna föräldrar. Därför ska man inte uppge flera barn utan vårdnadshavare i samma ansökan.

Om barnet inte kan ansöka själv kan en anhörig eller god man enkelt hjälpa barnet att lämna in sin ansökan i e-tjänsten. Hjälp i första hand barnet att göra en ansökan med barnets egen mejladress. Om barnet är för ungt för att ha en egen mejladress kan du hjälpa det genom att skapa ett konto med god mans eller en anhörigs mejladress. Observera att man bara kan lämna in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd per konto.

Ansök i tid

Det är viktigt att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i tid, det vill säga senast den 4 mars 2024. En person som inte ansöker om förlängt uppehållstillstånd i tid måste ansöka om skydd, boende och ekonomiskt stöd på nytt.

Besök Migra­tions­verket efter ansökan

Alla som ansöker om förlängt uppehållstillstånd måste följa upp sin ansökan med att besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck till sitt nya uppehållstillståndskort. God man behöver inte följa med barnet till Migrationsverket.

Det går att besöka Migrationsverket från 5 februari till och med 26 april. Tid för besöket bokas i e-tjänsten för ansökan. När man har bokat tid och skickat in sin ansökan i e-tjänsten har man ansökt i tid, även om besöket sker efter 4 mars.

Kontakta barnets mottagningsenhet om hen behöver ekonomiskt stöd för resan till Migrationsverket. Ekonomiskt stöd kan bara ges för resa till den ort som ligger närmast där barnet bor.

Efter mass­flykts­di­rek­tivet

Det är ännu för tidigt att säga vilka regler som kommer att gälla när massflyktsdirektivet upphör den 4 mars 2025. Arbetet för att bestämma vad som ska hända för de personer som har flytt kriget i Ukraina pågår både nationellt och på EU-nivå. Migrationsverket kommer att kontakta de som berörs innan deras tillstånd slutar gälla och berätta vilka alternativ som finns.

Läs mer om hur man ansöker om förlängning