Hyr ut fastighet som asylboende

Den som söker asyl eller har skyddsbehov i Sverige har rätt att få hjälp med en tillfällig bostad av Migrationsverket. I dagsläget har Migrationsverket den bostadskapacitet som behövs och söker inte ytterligare fastigheter.

Viktig infor­ma­tion

Den här sidan vänder sig till dig som vill som vill hyra ut en större omöblerad fastighet med självhushåll.

Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner. Om du har en bostad att erbjuda som privatperson hänvisar vi dig till lokala hjälporganisationer för att se hur du kan hjälpa till.

Omöble­rade fastig­heter med själv­hus­håll

Vi är intresserade av att hyra större, omöblerade, fastigheter där de asylsökande själva kunnat sköta sitt dagliga hushåll.

Nedan exempel visar vilka fastigheter vi tidigare hyrt:

 • hotell/motell
 • pensionat
 • vandrarhem
 • stugbyar
 • studentboenden
 • gårdar.

Migra­tions­verket bemannar

Till skillnad från upphandlade boenden, där leverantören står för bemanningen, ordnar Migrationsverket själva med drift och bemanning när vi hyr större fastigheter som asylboenden.

Läs mer om Migrationsverkets olika boendeformer

Krav på fastig­heter Migra­tions­verket hyr

På en omöblerad fastighet ställer vi följande krav:

 • det finns möjlighet för de asylsökande att själva laga sin mat (självhushåll)
 • det finns bygglov för avsedd verksamhet (utfärdas av kommunen), brandskyddsdokumentation samt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inklusive luftväxlingsprotokoll i bostadsrummen
 • det finns minst 30 sängplatser
 • det är klart för inflyttning, det vill säga redo att husera asylsökande utan ombyggnation, så kallad nyckelfärdig fastighet, (vi kan i undantagsfall göra avsteg från detta om fastigheten har fler än 200 sängplatser)
 • fastigheten följer Folkhälsomyndighetens vägledning för asylboenden.

När vi bedömer om fastigheterna är intressanta undersöker vi

 • avståndet för de asylsökande att resa från boendet till samhällsservice, exempelvis mataffär, apotek, vårdcentral och Migrationsverkets mottagningskontor.

Därför tackar vi nej till villor

Migrationsverket tecknar inte hyresavtal för villor eftersom vi endast är intresserade av att hyra boenden med minst 30 sängplatser. Många asylboenden med få platser skulle innebära en stor logistisk utmaning och därmed även högre kostnader.

Mark­nads­mäs­siga hyror

Migrationsverket betalar marknadsmässig varmhyra per kvadratmeter boarea (BOA). Priset bestäms utifrån aktuellt ortspris för lägenhetsboende.

Vi har tills­vi­da­re­avtal

När vi hyr fastigheter tecknas ett hyresavtal mellan Migrationsverket och uthyraren (juridisk person). Migrationsverket tecknar vanligtvis ett tillsvidareavtal med tre månaders uppsägningstid. Vi tecknar aldrig andrahandskontrakt.

Kontakt­upp­gifter

Kontaktuppgifter uppdelade i län och kommuner

Karta över våra regioner Pdf, 272.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: