Upphandling av tillfälliga bostäder

Om de bostäder som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga bostäder för asylsökande.

Situationen i Ukraina har skapat ett stort behov av att kunna erbjuda bostäder till personer som söker skydd i Sverige.

Sedan direktupphandlingarna inleddes den 7 mars 2022 har dock förutsättningarna för Migrationsverkets anskaffning av tillfälliga bostäder förändrats.

Den 1 april gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att åstadkomma en jämnare fördelning mellan Sveriges kommuner när det gäller boenden för skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Den 8 april presenterade regeringen också ett lagförslag som innebär att kommunerna får ansvaret för anskaffning och drift av dessa boenden. Lagen beräknas träda i kraft 1 juli 2022.

Behovet av upphandlade anläggningsbostäder har därför minskat och bedömningen är att det nu täcks av de upphandlingar som är klara eller i ett slutskede.

Pågående upphand­lings­pro­cesser

Endast de anbud där den offererade anläggningens tekniska dokumentation, inklusive brandskydd, har godkänts senast den 11 april och där nästa steg är fysisk besiktning tas nu vidare i upphandlingsprocessen.

Bilden på sidan beskriver hur upphandlingsprocessen ser ut när det gäller tillfälliga bostäder, från annonsering till inflyttning. Du kan klicka på bilden för att se den i ett större format.

Sidan senast uppdaterad: