Upphandling av tillfälliga bostäder

Om de bostäder som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga bostäder för asylsökande.

Migrationsverket har en pågående upphandling som stängdes för nya anbud den 12 maj 2024. Inga nya anbud kan lämnas.

Upphandlingen riktar sig mot privata aktörer i länen Skåne, Kronoberg, Örebro, Halland, Västra Götaland, Värmland, Norrbotten, Västernorrland, Uppsala, Västmanland, Stockholm och Västerbotten.

Bilden beskriver hur upphandlingsprocessen ser ut när det gäller tillfälliga bostäder, från annonsering till inflyttning. Du kan klicka på bilden för att se den i ett större format.

Sidan senast uppdaterad: