Fakturor från leverantörer

Migrationsverket vill att leverantörer skickar elektronisk faktura (e-faktura).

Krav på elektro­niska fakturor

Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling innebär att alla inköp i offentlig sektor, oavsett värde, ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Migrationsverket tar emot e-fakturor via nätverket PEPPOL BIS Billing 3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets adress i Peppol är 0007:2021002163.

Mer information om PEPPOL och hur du skaffar ett eget PEPPOL-ID finns hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Leverantörsportal – Visma Supplier Center

Om du inte har möjlighet att skicka en e-faktura kan du i stället kostnadsfritt ansluta dig till Visma Proceedo leverantörsportal. Den lösningen passar främst leverantörer med mindre volymer som saknar egen e-fakturalösning.

För att registrera dig som kund skriv till redovisningsenheten@migrationsverket.se

Skriv e-faktura i ämnesraden, skriv att du vill ansluta till Visma Supplier Center och ange den e-postadress dit du vill att inbjudan ska skickas.

Mer att läsa om leverantörsportalen finns på Visma Proceedo leverantörsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Referens på fakturan

Fakturor som skickas till Migrationsverket ska innehålla en referens för att nå rätt mottagare. Det finns två alternativ att ange referens:

  1. Referensnummer (endast fyra siffror) i fältet: cbc:BuyerReference
  2. Inköpsordernummer i fältet: cac:OrderReference
    Inköpsordernummer finns på beställningen och inleds med bokstäverna IN följd av nio siffror utan mellanslag, t.ex. IN123456789.

Om du saknar referensnummer eller inköpsordernummer ska du kontakta beställaren.

Frågor om e-faktu­re­ring

Har du frågor om e-fakturering kan du mejla till Migrationsverket: redovisningsenheten@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: