Fakturor från leverantörer

Migrationsverket vill att leverantörer skickar elektronisk faktura (e-faktura).

Krav på elektro­niska fakturor

Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling innebär att alla inköp i offentlig sektor, oavsett värde, ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Migrationsverket tar emot e-fakturor via nätverket PEPPOL BIS Billing 3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverkets adress i Peppol är 0007:2021002163.

Mer information om PEPPOL och hur du skaffar ett eget PEPPOL-ID finns hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Leve­ran­törsportal – Visma Supplier Center

Om du inte har möjlighet att skicka en e-faktura kan du i stället kostnadsfritt ansluta dig till Visma Proceedo leverantörsportal. Den lösningen passar främst leverantörer med mindre volymer som saknar egen e-fakturalösning.

För att registrera dig som kund skriv till redovisningsenheten@migrationsverket.se

Skriv e-faktura i ämnesraden, skriv att du vill ansluta till Visma Supplier Center och ange den e-postadress dit du vill att inbjudan ska skickas.

Mer att läsa om leverantörsportalen finns på Visma Proceedo leverantörsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Refe­rens på fakturan

Fakturor som skickas till Migrationsverket ska innehålla en referens för att nå rätt mottagare. Det finns två alternativ för att ange referens:

  1. Inköpsordernummer som inleds med bokstäverna IN följt av siffror utan mellanslag, till exempel IN123456789. Du anger detta nummer i första hand, om det står på beställningen.
    Inköpsordernummer skriver du in i fältet: cac:OrderReference.
  2. Referensnummer som endast har fyra siffror, ingen annan information eller tecken. Det använder du om inköpsordernummer saknas.
    Referensnummer skriver du in i fältet: cbc:BuyerReference

Om du som leverantör saknar referensnummer eller inköpsordernummer ska du kontakta beställaren.

Avtals­nummer

I fältet cac:ContractDocumentReference><cbc:ID>AVTALSID ska du skriva in avtalsnumret.

Inga faktureringsavgifter

Migrationsverket accepterar inte faktureringsavgifter eller andra liknande administrativa avgifter.

Frågor om e-faktu­re­ring

Har du frågor om e-fakturering kan du mejla till Migrationsverket: redovisningsenheten@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: