Fakturor från leverantörer

Migrationsverket vill att leverantörer skickar elektronisk faktura (e-faktura).

Krav på elektro­niska fakturor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp, offentliga upphandlingar och direktupphandlingar ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Migrationsverket använder sig av

PEPPOL BIS Billing 3

Migrationsverket önskar att ni i första hand skickar e-fakturor via nätverket PEPPOL, fakturaformat PEPPOL BIS Billing 3.0

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Migrationsverkets adress i Peppol 0007:2021002163

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svefak­tura via andra opera­törer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till Migrationsverket. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till Migrationsverket via Visma Commerce (Proceedo)

  • InExchange
  • Pagero
  • Crediflow
  • Kofax Invoice (fd Lexmark Expert Systems)
  • Visma SPCS
  • Swedbank
  • TietoEnator
  • Basware
  • BGC (SEB, Handelsbanken, Danske bank)
  • Evry

Migrationsverket partsidentitet: 2021002163
Migrationsverkets GLN-kod: 7340101000008

Svefak­tura med trans­port­profil BAS

Om ni inte är kopplade till någon av ovanstående operatörer använd denna lösning: www.proceedo.net/ebms/in/2021002163 (teknisk mottagningsadress).

SFTI Full­text­fak­tura

För uppsättning av Fulltextfaktura kontakta Migrationsverkets redovisningsenhet via mejl.

Leve­ran­törer som saknar e-faktu­ra­lös­ning

Om du saknar möjlighet att skicka e-faktura kan du i stället använda vår kostnadsfria e-tjänst Visma Supplier Center. Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor och idag saknar e-fakturalösning.

Önskar ni att börja skicka kundfakturor via Visma Supplier Center kontaktar ni Migrationsverkets redovisningsenhet via mejl som genererar en inbjudan till Visma Supplier Center.

Om du har frågor om e-faktu­re­ring

Om du har frågor om e-fakturering kan du mejla till Migrationsverket: redovisningsenheten@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: