Bjuda in släkt och vänner

En person som vill besöka dig i Sverige en kortare tid, upp till 90 dagar, och som behöver visum för att resa till Sverige måste ha en inbjudan från dig. Detsamma gäller en person som vill besöka dig i mer än 90 dagar och ska ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Inbjudan till besök i upp till 90 dagar

En person som kommer från ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige. Om du ska bjuda in en vän eller släkting som behöver visum för att resa till Sverige och som vill besöka dig upp till 90 dagar, ska du fylla i en inbjudningsblankett, Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering, nummer 240011 Pdf, 789.6 kB, öppnas i nytt fönster., och skicka till den du vill bjuda in. Han eller hon lämnar in inbjudningsblanketten tillsammans med sin ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. Om du vill bjuda in fler än en person ska du fylla i en blankett för varje person du bjuder in, även om de tillhör samma familj.

Till personen du vill bjuda in ska du också skicka med

  • kopia av id-kort, passhandling eller motsvarande som visar din identitet. (Ett UT-kort räknas inte som id-handling).
  • dokument som visar uppgifter om inkomst och tillgångar för den som ska stå för försörjningen under besöket i Sverige. Exempel på vilka dokument du kan skicka med hittar du i blanketten.
  • ett särskilt personbevis för ändamålet, Inbjudan, som du beställer från Skatteverket. Personbeviset behöver inte ha stämpel och underskrift av Skatteverket eller annan myndighet.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länder där Sverige representeras av ett annat Schengenland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personbevis på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om att besöka Sverige kortare än 90 dagar

Inbjudan till besök längre än 90 dagar

En person som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om uppehållstillstånd för besök. Om du ska bjuda in en vän eller släkting som ska ansöka om uppehållstillstånd för besök ska du fylla i en inbjudningsblankett, Inbjudan för besök längre än 90 dagar, nummer 248011 Pdf, 928.1 kB, öppnas i nytt fönster., och skicka till den du vill bjuda in. Han eller hon bifogar inbjudningsblanketten till sin ansökan om uppehållstillstånd för besök. Om du vill bjuda in fler än en person ska du fylla i en blankett för varje person du bjuder in, även om de tillhör samma familj.

Till personen du vill bjuda in ska du också skicka med

  • kopia av id-kort, passhandling eller motsvarande som visar din identitet. (Ett UT-kort räknas inte som id-handling).
  • dokument som visar uppgifter om inkomst och tillgångar för den som ska stå för försörjningen under besöket i Sverige. Exempel på vilka dokument du kan skicka med hittar du i blanketten.

Information om att besöka Sverige längre än 90 dagar

Ansökan görs av personen du bjuder in

Du kan inte ansöka för någon annan. Din släkting eller vän måste själv lämna in sin ansökan, inbjudan och bilagor. Skicka inbjudningsblanketten tillsammans med bilagorna till din släkting eller vän i utlandet per post eller skanna in dem och skicka dem via mejl.

Sidan senast uppdaterad: