Avgifter för ansökan om visum och uppehållstillstånd för besök

Avgifter för visum

Ansökan om visum vid svensk ambassad eller generalkonsulat

Person som är 13 år eller äldre

60 euro

Barn 6–12 år

35 euro

Barn 0–5 år

Ingen avgift

 

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Betala på webben

När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort i samband med ansökan. Det gäller också om du ansöker om att förlänga ditt tillstånd. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Betala på ambassad eller generalkonsulat

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. Avgiften betalas oftast i lokal valuta. Omräkning sker enligt den kurs som Europeiska Centralbanken fastställer. Beloppet rundas av till en jämn summa. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet.

Undantag från avgift för visum

Alla som ansöker om visum behöver inte betala ansökningsavgift. Följande personer kan ansöka om visum utan att betala avgift:

 • barn under 6 år
 • skolelever, högskole- och forskarstuderande samt medföljande lärare som reser till Sverige i studie- eller utbildningssyfte
 • forskare som reser till Sverige för vetenskaplig forskning
 • företrädare för ideella organisationer.

Familj till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och EU-medborgare

Familjemedlemmar till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och EU-medborgare behöver inte betala någon ansökningsavgift för visum om de ska flytta till familjemedlemmen i Sverige. Det gäller även för en kortare resa för att förbereda för en flytt tillsammans med familjemedlemmen i Sverige. De måste kunna visa upp intyg som styrker äktenskapet eller släktbandet.

Se vilka familjemedlemmar som omfattas av fri rörlighet under EU-direktivet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande familjemedlemmar omfattas:

 • make, maka, sambo och registrerad partner (sambo till medborgare i Schweiz omfattas inte)
 • barn under 21 år
 • barn över 21 år om de är beroende av sina föräldrar för sin försörjning
 • föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige.

Svenska medborgare räknas inte som EU-medborgare i detta sammanhang.

Lägre avgift för vissa länder

Följande länder ingår i EU:s viseringförenklingsavtal och deras medborgare betalar ingen eller en lägre avgift vid ansökan om visum:

 • Albanien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Bosnien-Hercegovina
 • Georgien
 • Kap Verde
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina

För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet.

Avgifter för att förlänga visum

I vissa fall kan du få ett förlängt visum om din sammanlagda vistelse är kortare än 90 dagar.

Läs mer om när du kan förlänga ditt visum

 

Ansökan om förlängning av visum på Migrationsverket i Sverige

Förlängning av visum på grund av force majeure eller humanitära skäl

Ingen avgift

Förlängning av visum på grund av starka personliga skäl

30 euro

Du betalar ingen avgift när du lämnar in ansökan. Det är först när din ansökan ska prövas som du kontaktas av Migrationsverket för att betala avgiften. Betalning sker då via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank).

I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Betalar du avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer.

Avgifter för uppehållstillstånd för besök

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för besök när du ska besöka Sverige i mer än 90 dagar eller om du vill förlänga ditt besök i Sverige.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

 

Ansökan om uppehållstillstånd för besök

Vuxen

1 000 kr

Barn

500 kr

 

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-06

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*






Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.