Avgifter för ansökan om visum och uppehållstillstånd för besök

Avgifter för visum

Ansökan om visum för Schengenområdet (max 90 dagar) vid svensk ambassad eller generalkonsulat

Personens ålder

Avgift

Person som är 12 år eller äldre

90 euro

Barn 6–11 år

45 euro

Barn 0–5 år

Ingen avgift

Ansökan om nationell visering (D-visering) (91–364 dagar) vid svensk ambassad eller generalkonsulat

Personens ålder

Avgift

Person som är 6 år eller äldre

60 euro

Barn 0–5 år

Ingen avgift

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Betala på webben

När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort i samband med ansökan. Det gäller också om du ansöker om att förlänga ditt tillstånd. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Betala på ambassad eller gene­ral­kon­sulat

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. Avgiften betalas oftast i lokal valuta. Omräkning sker enligt den kurs som Europeiska Centralbanken fastställer. Beloppet rundas av till en jämn summa. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet.

Undantag från avgift för visum

Vissa som ansöker om visum behöver inte betala ansökningsavgift. Följande personer kan ansöka om visum för Schengenområdet (max 90 dagar) utan att betala avgift:

 • barn under 6 år
 • skolelever, högskole- och forskarstuderande samt medföljande lärare som reser till Sverige i studie- eller utbildningssyfte
 • forskare som reser till Sverige för vetenskaplig forskning
 • företrädare för ideella organisationer
 • personer som är 25 år eller yngre och som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnas av ideella organisationer.

Familj till medbor­gare i Island, Liech­tenstein, Norge, Schweiz och EU-medbor­gare

Familjemedlemmar till medborgare i Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och EU-medborgare behöver inte betala någon ansökningsavgift för visum om de ska flytta till familjemedlemmen i Sverige. Det gäller även för en kortare resa för att förbereda för en flytt tillsammans med familjemedlemmen i Sverige. De måste kunna visa upp intyg som styrker äktenskapet eller släktbandet.

Se vilka familjemedlemmar som omfattas av fri rörlighet under EU-direktivet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande familjemedlemmar omfattas:

 • make, maka, sambo och registrerad partner (sambo till medborgare i Schweiz omfattas inte)
 • barn under 21 år
 • barn över 21 år om de är beroende av sina föräldrar för sin försörjning
 • föräldrar som är ekonomiskt beroende av barn som bor i Sverige.

Svenska medborgare räknas inte som EU-medborgare i detta sammanhang.

Lägre avgift för vissa länder

Följande länder ingår i EU:s viseringförenklingsavtal och deras medborgare betalar ingen eller en lägre avgift vid ansökan om visum:

 • Albanien
 • Armenien
 • Azerbajdzjan
 • Belarus
 • Bosnien-Hercegovina
 • Georgien
 • Kap Verde
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Serbien
 • Ukraina

För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet.

Avgifter för att förlänga visum

I vissa fall kan du få ett förlängt visum om din sammanlagda vistelse är kortare än 90 dagar.

Läs mer om när du kan förlänga ditt visum

Ansökan om förlängning av visum på Migrationsverket i Sverige

Skäl för förlängning

Avgift

Förlängning av visum på grund av force majeure eller humanitära skäl

Ingen avgift

Förlängning av visum på grund av starka personliga skäl

30 Euro

Du betalar ingen avgift när du lämnar in ansökan. Det är först när din ansökan ska prövas som du kontaktas av Migrationsverket för att betala avgiften. Betalning sker då via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank).

I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Om du betalar avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer.

Avgifter för uppe­hålls­till­stånd för besök

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för besök när du ska besöka Sverige i mer än 90 dagar eller om du vill förlänga ditt besök i Sverige.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Ansökan om uppehållstillstånd för besök

Person

Avgift

Vuxen

1 500 kr

Barn

750 kr

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan.

Undantag från avgift för uppe­hålls­till­stånd för besök

Vissa som ansöker behöver inte betala avgift. Det gäller de som är

 • familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. Svenskar räknas inte som EU-medborgare i det här sammanhanget
 • EU/EES-medborgare som ansöker om uppehållstillstånd
 • medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar
 • medborgare i Japan
 • i Sverige och som på grund av en extraordinär händelse inte kan resa hem. Det gäller dig som anger extraordinär händelse som enda ansökningsskäl och som har för avsikt att resa hem så snart det går. En extraordinär händelse kan till exempel vara ett askmoln eller en pandemi som gör att det tillfälligt inte går att resa.

Om du har betalat in fel ansök­nings­av­gift

Du kan få tillbaka pengar om du har betalat in fel ansökningsavgift. Det kan till exempel vara så att du av misstag har betalat in avgiften två gånger. Om du har ansökt på webben eller blankett måste du kontakta Migrationsverket för att begära pengarna tillbaka. Om du har lämnat in en ansökan på en utlandsmyndighet ska du i stället vända dig dit.

När du begär att få tillbaka en avgift bör du skriva

 • ditt för- och efternamn
 • ditt personnummer eller födelsedatum
 • din adress
 • varför du ska få tillbaka avgiften
 • vilket ärende-/kontrollnummer som avgiften gäller
 • i vilken bank och på vilket konto pengarna ska sättas in.

Du ska också bifoga ett kontoutdrag eller kvitto där det tydligt syns att du har betalat en avgift till Migrationsverket. Skicka detta i ett brev till Migrationsverket, 601 70 Norrköping.

Sidan senast uppdaterad: