Nu blir det tydligare vad som gäller för uppehållstillstånd för besök

Från och med den 15 januari 2024 blir reglerna tydligare när det handlar om uppehållstillstånd för besök. I ett nytt rättsligt ställningstagande betonar Migrationsverket bland annat att den sökande framöver ska kunna visa att hen har en försäkring och visa hur hen ska försörja sig under besöket i Sverige.

För att tydliggöra och skapa en mer enhetlig och rättssäker handläggning för uppehållstillstånd för besök, beskriver Migrationsverket nu reglerna i ett nytt rättsligt ställningstagande. De nya reglerna gäller från den 15 januari 2024.

De främsta nyheterna enligt det rättsliga ställningstagandet innebär

  • ett större fokus på att sökande ska kunna motivera anledningen till sitt besök i Sverige. Längre vistelser kan vara befogade i vissa fall, till exempel när man ska besöka släkt eller familj
  • att försörjningskravet på 450 kronor per dag blir standardiserat, med ett par undantag. Det är samma belopp som gäller för passage av Sveriges yttre gränser, som regeringen har beslutat om
  • att man måste ha en giltig medicinsk reseförsäkring för att kunna få ett uppehållstillstånd för besök. Denna måste vara giltig i Sverige under hela vistelsetiden
  • att munkar och nunnor kan få permanent uppehållstillstånd först efter fyra år i Sverige – jämfört med tidigare två år.

Läs mer om vad som gäller, och om vilka undantag som finns på sidan Besöka Sverige längre tid än 90 dagar