Införande av digital ansökan om uppehållstillstånd för besök på utlandsmyndigheterna

Från och med den 15 februari är det möjligt för personer som befinner sig utanför Sverige att göra en digital ansökan om uppehållstillstånd för besök.

Tidigare har endast ansökningar från personer som befinner sig utanför Sverige, och tillhör Bangkoks upptagningsområde, kunnat söka i e-tjänsten.

Att ansöka om uppehållstillstånd i e-tjänsten förkortar den totala väntetiden eftersom ansökan inte behöver skickas med post från en ambassad utomlands till Migrationsverket. Ansökan i e-tjänst görs på Migrationsverkets hemsida och du betalar ansökan med kort samt bokar tid för personligt besök på ambassad i e-tjänsten.

Läs mer om hur du ansöker här: Besöka Sverige längre tid än 90 dagar