Ny bedöm­ning av försörj­nings­krav vid ansökan om perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Migrationsverket har ändrat sin bedömning av hur lång anställning som behövs för att få permanent uppehållstillstånd.

Tidigare krävdes minst 18 månaders anställning för att uppnå lagkravet på ”varaktig försörjning” vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd. Efter en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen har kravet på 18 månaders anställning tagits bort. Istället görs en individuell bedömning, där till exempel även en längre visstidsanställning oftast godkänns. Det går dock inte att på förhand säga hur lång en sådan anställning måste vara.

Vägle­dande dom efter över­klagan

Kravet på 18 månaders försörjning för att få permanent uppehållstillstånd har fått kritik, och efter att en person överklagade Migrationsverkets avslag kom en vägledande dom från Migrationsöverdomstolen.

Domstolen ansåg Migrationsverket inte kan kräva 18 månaders försörjning för att en person ska kunna få permanent uppehållstillstånd, när det brukar räcka med 12 månaders försörjning för en person som vill att en anhörig ska flytta till Sverige. Men domstolen sa samtidigt att Migrationsverket inte får sätta en fast tidsgräns. Därför går det inte säga att det alltid räcker med, eller alltid krävs, 12 månaders anställning för att få permanent uppehållstillstånd. Istället gör Migrationsverket en individuell bedömning när den som ansöker om permanent uppehållstillstånd inte har en fast anställning.

Läs om permanent uppehållstillstånd för tidigare asylsökande och deras familj