Gymna­si­e­lagen ändras 20 juli

Från och med 20 juli kan du som har uppehållstillstånd för att studera på gymnasial nivå inte få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier. Möjligheten att ansöka om permanent uppehållstillstånd finns däremot kvar till och med 19 januari 2025.

Gymnasielagen är en tillfällig lag som gradvis upphör att gälla enligt en tidsplan fastställd av Sveriges riksdag. Den 20 december 2023 upphörde möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå.

Från och med den 20 juli 2024 kan du inte få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter gymnasiet. Migrationsverket kommer då inte att kunna bevilja uppehållstillstånd för att söka arbete, även om du lämnade in ansökan före den 20 juli.

Fram till och med 19 januari 2025 kan du som har slutfört en utbildning på gymnasial nivå, och som kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare, ansöka om permanent uppehållstillstånd. Observera att du måste uppfylla alla villkor för permanent uppehållstillstånd när du lämnar in din ansökan. Du måste lämna in din ansökan innan ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut, men allra senast den 19 januari 2025.

Läs mer om vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen