Ändringar gällande dagersättning och boendekostnad

Migrationsverket kommer framöver att ta hänsyn till din makes/makas eller sambos inkomst när vi bedömer din rätt till dagersättning och hur mycket du ska betala för boende.

Du som är asylsökande eller har tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket om du inte har egna pengar. Tidigare har Migrationsverket inte tagit hänsyn till om din make/maka eller sambo har en inkomst när vi bedömer om du kan få ekonomiskt stöd. Men eftersom gifta par och sambor enligt svensk lag har ett gemensamt ansvar för familjens ekonomi kommer Migrationsverket framöver att ta hänsyn till din partners inkomst när vi bedömer om du kan få ekonomiskt stöd.

Båda föräldrar ska betala för boende

Ändringen betyder att båda föräldrarna ska betala för boendet, även om bara en partner har jobb och tjänar pengar.

Läs hur mycket du ska betala för boendet

Fler kan få högsta nivån av dager­sätt­ning

Hittills har vuxna kunnat få som högst 61 kr/dag och person, om de bor tillsammans med andra som de delar på hushållskostnader med. Från och med nu kommer bara gifta och sambor räknas som sammanboende. Det innebär att en ensamstående vuxen som är inneboende eller delar hushåll med vänner kan få det högre beloppet 71 kr/per dag. Skolungdomar i åldern 18-20 som bor med sina föräldrar kommer att få högst 61 kr/dag.

Läs hur mycket du kan få i ekonomiskt stöd

Meddela Migra­tions­verket om din ekonomi förändras

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du kan få ekonomiskt stöd är det viktigt att du berättar om din ekonomi förändras. Du måste till exempel kontakta Migrationsverket om du eller din partner börjar arbeta och tjäna pengar. Din rätt till ekonomiskt stöd kan också påverkas av var du bor om du ordnar ditt boende på egen hand. Meddela alltid Migrationsverket om du byter adress.